Dørvridere 1800-1930

LAGET ETTER GAMLE NORSKE MODELLER OG DØRVRIDERE MED TILNÆRMING TIL NORSKE MODELLER.
PERIODE HOVEDSAKELIG 1880 - 1930