LINOLJEBRENNING OG LINOLJEBAD

LINOLJEBRENNING - EN TRADISJONELL METODE
Rensing av ulike ubehandlede jernbeslag kan gjøres på flere måter. Disse kan skrapes, pusses eller påføres malingsfjerner. En god metode for å bevare beslaget er linoljebrenning som beskytter jernet optimalt for videre overflatebehandling.

Ofte kan jernbeslag tilsynelatende se rustne og ubrukelige ut - men i de fleste tilfeller vil de, etter en "omgang" med linoljebrenning, bli i utmerket stand.

KORT OM RUSTBESKYTTELSE
Gamle utvendig ubehandlede beslag vil ruste, og det anbefales å bruke en form for rustbeskyttelse for å forlenge vedlikeholdsintervallene. Det er særlig viktig med rustbehandling i kyststrøk, p.g.a saltinnholdig havluft kommer rust raskere enn i innlandet. Et moderne produkt som fungerer bra sammen med linoljemaling er til eksempel Zinga, som er et galvaniseringsprodukt..

Tradisjonelle metoder er f.eks bruk av pigmentet jernmønje eller grafitt blandet med kokt linolje. Bland enten jernmønje eller grafittpulver med kokt linolje i forhold 1:1. Rør godt, og la det gjerne stå i en boks med tett lokk over natten. Rør godt igjen, og stryk blandingen på beslagene med en pensel, et tynt strøk holder. Dette er billige, velprøvde og effektive midler. Ulempen er lengre tørketid enn mange moderne produkter, beregn et døgns tørking i romtemperatur.

Kopier av eldre typer beslag kan ofte skaffes med ulik overflatebehandling. Vi fører en rekke produkter i nettbutikken - ubehandlet, forsinket og varmgalvanisert.

TO METODER LINOLJEBRENNING:

  • Skrap/puss lett bort rustflak. Varm godt opp gjenstanden med en blåselampe og slipp den umiddelbart i en metallboks, gammel kjele e.l med linolje

  • En annen metode, hvis du har mange gjenstander som skal linoljebrennes, er å varme disse godt opp på glødende kull. Det går fint å legge disse på risten på f.eks en kulegrill.

Metoden med linoljebrenning gjør at linoljen trekker godt inn i beslaget og gir en god beskyttelse.


LINOLJEBRENNING MED GASSBRENNER - 2 EKSEMPLER

EKSEMPEL 1:
Gamle beslag til linoljebrenning
Bildet over: ulike gamle beslag, dørhengsel, hengelåsbeslag og hjørnejern som skal linoljebehandles - Foto: Gamletrehus.no

Skrap bort løs rust og puss beslaget lett.

Fjern eventuelle malingsrester. Er det gamle malingsrester på beslaget så løsner ofte malingen ved å banke lett på beslaget mot et hardt underlag. Sitter malingen hardt kan det benyttes malingsfjerner, ofte kan en gassbrenner løsne malingen men dette er avhengig av hvilken malingstype som er blitt brukt.

Brenning og koking beslag med gassbrenner
Bildet over: En gassbrenner oppnår høy varme og fungerer derfor bra til oppvarming med høy temperatur på beslaget. Her har vi helt kokt linolje i en gammel kjele - Foto: Gamletrehus.no

Når beslaget har en høy temperatur dyppes det raskt ned i linoljebadet. Det vil da frese i badet som er et godt tegn på at linoljen trekker seg inn.

Linoljebrenning og koke beslag i kokt linolje
Bildet over: Her er beslagene ferdig linoljebrent med kokt linolje - Foto: Gamletrehus.no

Når beslaget har tørket kan det overmales med linoljemaling som tradisjonelt er blitt brukt til å male beslag, malingstypen trekker godt inn i jern. Skal beslaget stå ubehandlet kan prosessen med linoljebrenning gjentas når beslagene begynner å ruste litt på nytt. Flere behandlinger vil med tiden mette beslagene helt og bevare disse i lang tid.


EKSEMPEL 2
Linoljebad til brenning av gamle beslag
Bildet over: Her helles rå linolje i en stålbeholder - Foto: Villa Bergfall /Gamletrehus.no

Her benyttes rå linolje, i forrige eksempel ble det brukt kokt linolje. Det er delte meninger om hva som er best å bruke som beskyttelse av beslag.

Rå linolje: Trenger best inn i underlaget av de to oljetypene

Kokt linolje: Har større molekyler enn rå linolje men allikevel en god inntregningsevne. Den har også vesentlig kortere tørketid enn rå linolje.

Linoljebrenning av gamle beslag
Bildet over: Her benyttes en vanlig primus gassbrenner til rask og enkel oppvarming av hjørnejern. En rist er bøyd til og tilpasset gassbrenneren - en god og effektiv løsning - Foto: Villa Bergfall /Gamletrehus.no

Oppvarmet hjørnejern dyppes i linoljebad
Bildet over: Hjørnejernet i glovarm tilstand dyppes her i linoljebadet. Det freses da i badet som er et godt tegn på att linoljen trekker seg inn - Foto: Villa Bergfall /Gamletrehus.no

Linoljebrenning hjørnejern i sveitserstil
Bildet over: Overskytende linolje tørkes bort og dette hjørnejernet i sveitserstil er ferdig linoljebrent - Foto: Villa Bergfall /Gamletrehus.no

Linoljebrent gammel vindushengsel med flaggstangknopp
Bildet over: Her er en gammel vindushengsel med norgesknopp ferdig renset for maling og linoljebehandlet, klar til montering - Foto: Villa Bergfall /Gamletrehus.no

Bildene i eksempel 2 er hentet fra kurs i vindusrestaurering som vi avholder vår og høst i Villa Bergfall.


ANBEFALTE PRODUKTER I NETTBUTIKKEN:


RELATERTE ARTIKLER: