ENKLE REPARASJONER GAMLE OVNER

Skrevet av: Roger Falldalen - Gamletrehus.no. Oppdatert mars 2022


Gamle ovner hører hjemme i gamle hus. Ovner som tilsynelatende ser ubrukelige ut, skrotes altfor ofte. Selv om en ovn er rusten og ser temmelig medtatt ut, vil det i mange tilfeller være en overkommelig "gjør det selv" oppgave å istandsette denne til tilnæmet ny stand!

Reparasjon av gamle jernovner Ulefos 1766
Bildet over: Ulefos modell 1766 opprinnelig utført av den danskfødte bilthugger Henrik Bech i 1766. Modellen nyproduseres den dag i dag - Foto: Gamletrehus.no

Etasjeovnen på bildet over er i såvidt dårlig forfatning at denne bør restaureres av en fagmann. En vanlig metode å sette i stand denne er:

  • Demonter ovnsplater
  • Børst vekk rust og sot på ovnsdeler med stålbørste montert på drill
  • Sett understellet på et plant underlag
  • Monter ovnsplater i ovnskitt (bruk rikelig og sørg for at det er helt tett).
  • Monter ildfast stein i brennkammeret med mørtel som brukes til formålet
  • Påfør ovnsverte (se nedenfor)

NB! Da feil utførelse kan medføre brannfare anbefales det å overlate denne type arbeid til fagfolk. Hvis du utfører dette arbeidet selv bør du ikke fyre i ovnen før den er godkjent av brannvesenet.

Tips! Er en eller flere deler ødelagt så er det gode muligheter for å skaffe disse hos en profesjonell ovnsrestauratør, de har ofte et godt lager av deler til gamle ovner men kan også reparere f.eks sprukne deler.

Vedovn Kværner

Vedovn Kværner
Bildene over: Viser en Kværner vedovn før og etter denne har gjennomgått en kosmetisk behandling. En grei gjør det selv jobb! Reparasjonen av sideplaten til høyre ble utført av en fagmann - Foto: Lasse Dekkerhus


REPARASJON AV HELE/INNTAKTE GAMLE OVNER SOM ER LETT RUSTANGREPET.
Når ovnen er litt rusten så bruk håndstålbørste eller stålbørste på drill. Fjern all overflate- rust også i spor hvor det skal kittes. Mindre sprekker kan fylles med ovnskitt.

Fjerne rust stålbørste  Fjerne rust drill
Bildene over: Viser to alternative måter å fjerne rust - med stålbørste eller drill. Foto: Lasse Dekkerhus

Deretter påføres ovnssverte. Bruk en myk klut eller fille, gni sverten godt inn i jernet. La det virke en stund, tørk av overflødig sverte med tørr klut eller fille.

Tips! Et husmortriks er å polere den nysvertede ovnen med en gammel raggsokk til slutt, for å få ekstra fin glans.

Vedovnen avgir noe lukt ved første gangs fyring etter sverting, sørg derfor for god utlufting i rommet. Er det lenge siden ovnen har blitt svertet, kan det være behov for å påføre sverte i flere omganger. Fyr gjerne mellom hver påføring.

tradisjonell ovnssverte gamle ovner
Bildet over: Ovnsverte gir overflaten et flott uttrykk. Vi brukte en gammel raggsokk til oppgaven og ovnen ble som ny.. -  Foto: Gamletrehus.no

Bruk gjerne en ovnssverte basert på linolje og naturlige pigmenter. Dette er miljøvennlig og avgir ikke sterke avgasser.

Da er ovnen som ny igjen og kan da fyres forsiktig de første gangene så sverten brenner seg godt fast.


NOEN RELATERTE REGLER/FORSKRIFTER

Maal regler ovn

  • Avstand mellom ovn og nærmeste treverk skal være minst 30 cm.
  • Ovnsplate under ovn skal stikke minst 30 cm ut foran fronten/ dør - partiet av ovnen.
  • Avstand fra ovn til brannmur skal minst være 10 cm.

UTSLIPPSKRAV FRA VEDOVNER
"For nye ildsteder gjelder strenge utslippskrav, eldre ovner kan ikke oppfylle disse kravene. For verneverdige bygninger og ildsteder heter det: “Der eldre ildsted er nødvendig av hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, kan bevaringsverdig ildsted likevel tas i bruk”.  Fortsatt bruk av verneverdig ildsted og nyinstallering av stilriktig ildsted i verneverdig interiør er derfor tillatt. (TEK § 9-10, pkt. 2)" - Kilde: Riksantikvaren

Fyring med tørr ved og god trekk en god regel for å redusere/minimalisere partikkelutslipp.