Enkle reparasjoner gamle ovner

Skrevet av: Roger Falldalen - Gamletrehus.no. Oppdatert mars 2021

 

Reparasjon av gamle jernovner Ulefos 1766

Bildet over: Ulefos modell 1766 opprinnelig utført av den danskfødte bilthugger Henrik Bech i 1766. Motivet på sideplaten fremstiller Iris, karakterisert ved regnbuen, broen mellom himmel og jord og budbringeren mellom gudene og menneskene. I dette tilfelle bringes et budskap til Juno, Jupiters hustru og himmelens dronning. Juno er fremstilt med sitt attributt, påfuglen. I den ene hånden holder hun heroldsataven. Himmelrommet skildres ved skyer og fugler (kilde:Ulefos Jernværk AS). Modellen nyproduseres den dag i dag. Foto: Gamletrehus.no

 

Gamle ovner hører hjemme i gamle hus. Ovner som tilsynelatende ser ubrukelige ut, skrotes altfor ofte. Selv om en ovn er rusten og ser temmelig medtatt ut, vil det i mange tilfeller være en overkommelig "gjør det selv" oppgave å istandsette denne til tilnæmet ny stand!

Vedovn Kværner

Vedovn Kværner

Bildene over: Viser en Kværner vedovn før og etter denne har gjennomgått en kosmetisk behandling. En grei gjør det selv jobb! Reparasjonen av sideplaten til høyre ble utført av en fagmann. Foto: Lasse Dekkerhus


REPARASJON AV HELE/INNTAKTE GAMLE OVNER SOM ER LETT RUSTANGREPET.
Når ovnen er litt rusten så bruk håndstålbørste eller stålbørste på drill. Fjern all overflate- rust også i spor hvor det skal kittes. Mindre sprekker kan fylles med ovnskitt.

Fjerne rust stålbørste  Fjerne rust drill

Bildene over: Viser to alternative måter å fjerne rust - med stålbørste eller drill. Foto: Lasse Dekkerhus

 

Deretter påføres ovnssverte. Bruk en myk klut eller fille, gni sverten godt inn i jernet. La det virke en stund, tørk av overflødig sverte med tørr klut eller fille.

Et husmortriks er å gå over den nysvertede ovnen med en gammel raggsokk til slutt, for å få ekstra fin glans. Avgir noe lukt ved første gangs fyring etter sverting. Er det lenge siden ovnen har blitt svertet, kan det være behov for å påføre sverte i flere omganger. Fyr gjerne mellom hver påføring.


Oversikt ovnsverte tradisjonell

Bildet over: Ovnsverte gir overflaten et flott uttrykk. Vi brukte en gammel raggsokk til oppgaven og ovnen ble som ny..  Foto: Gamletrehus.no

Bruk gjerne en ovnssverte basert på linolje og naturlige pigmenter. Dette er miljøvennlig og avgir ikke sterke avgasser.

Da er ovnen som ny igjen og kan da fyres forsiktig de første gangene så sverten brenner seg fast. Hvis det må sveising til av sprekker, demontering eller hvis ovnen har ligget ute i mange år, så bør ovnen sandblåses.

Hvis du selv ikke innhar nødvendig kunnskap/utstyr til å utføre jobben er det best å få en profesjonell ovnsrestauratør til å utføre jobben.

NOEN RELATERTE REGLER/FORSKRIFTER

Maal regler ovn

  • Avstand mellom ovn og nærmeste treverk skal være minst 30 cm.
  • Ovnsplate under ovn skal stikke minst 30 cm ut foran fronten/ dør - partiet av ovnen.
  • Avstand fra ovn til brannmur skal minst være 10 cm.


Ta vare på gammelovnen!  Ovner produsert før 1940 har status som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1940 er unntatt utslippskravet av hensyn til bevaring av kulturminner. Hva sistnevnte angår er fyring med tørr ved og god trekk en god regel for å redusere/minimalisere partikkelutslipp.

OBS! Det kan være brannfarlig å sette inn en ny ovn tilknyttet gamle piper. Dette har sammenheng med at moderne ovner gir ofte svært høy varme, som igjen kan øke muligheten for pipebrann.