PROBLEMOMRÅDER MALING UTE

Skrevet av Roger Falldalen og Marit Odden, Gamletrehus.no. Oppdatert mai 2021

Artikkelen tar for seg ulike problemer som kan oppstå på panel utendørs. Samme problemstillinger kan også gjøre seg gjeldende innendørs, gjerne i forbindelse med fuktige miljøer som kjeller, våtrom eller lignende. Altfor ofte byttes gammelt panel av svært god kvalitet ut når fjerning av vegetasjon, drenering, vask, skraping, godt underarbeid og bruk av riktig malingstype kunne bevart det i hundre år til.

 Skraping og maling gammel panel
Bildet over:
Selv om fasaden ser rufsete ut kan treverket være helt i orden. Partiet til
venstre på bildet så ut som det gjør til høyre. Med skraping, vask og tre strøk linolje-
maling ble det unngått et omfattende arbeid med å bytte kledning - som i de fleste
tilfeller ville vært av dårligere kvalitet enn gammelt panel. Foto: Gamletrehus.no


VANLIGE PROBLEMOMRÅDER SOM BØR UTBEDRES FØR VEGGEN MALES

Problemområder på utvendig panel og bordkledning
Bildet over: Typiske problemområder i ulike stadier. Nordsiden av hus fra ca. 1850,
Vallset i Hedmark. Foto: Gamletrehus.no.
 

1
. Treverket er friskt - men det er på tide å påføre maling..
2. Antydning til algevekst - dette kan enkelt fjernes med en vask.
3. Begynnede fuktinntregning - trevirket har ingen beskyttelse - her er det viktig å undersøke om deler av panelet bør byttes.
4. Mose og lav har fått gode vekstvilkår - rydd vegetasjon som står tett på huset.
5. Gjennomgående fuktighet som følge av utvendig fuktpåvirkning - panel må byttes - antagelig må også deler av konstruksjonen (laftet tømmer) i dette partiet byttes.
6. Denne lille granbusken bidrar sterkt til skygge og utsondrer også fukt.
7. Nedfall fra f.eks løvtrær bidrar til konstant fuktmiljø som kan skade panelet.


SKADER FORÅRSAKET AV VEGETASJON OG FUKT / BEGROING
Det er svært viktig å holde fuktkilder unna mur og trevirke. Begroing av alger, lav og mose har sammenheng med fuktige miljøer. En rekke forhold kan utløse begroing f.eks. planter, busker og trær som er for nær panelet samt kort avstand fra bakken til treverket. Trevirket bør ha en avstand fra bakken på ca 30 cm og en avstand fra mur på minimum 8 cm.

Antydning til algevekst medfører ingen fare og kan enkelt fjernes med vask, men årsaken må finnes og utbedres.
Blir grunnmur, vannbord eller panel utsatt for vedvarende fukt fra vegetasjon, eller ved at bakken har fall inn mot huset, vil resultatet bli omfattende skader som i verste fall fører til at deler av utvendig panel og veggkonstruksjon må erstattes.


Bildet over til venstre: På nedbørutsatte områder på dette empire-vinduet fra ca 1850 har mose fått godt
feste. Nederste bord under vindusfagene og vannbordet over vinduet må byttes. Utover dette er
omramming rundt vinduer og veggpanelet ikke malt på mange år - til tross for dette er treverket friskt og
det er derfor en enkel oppgave å male med linoljemaling. Panel hvor malingen er borte bør soppvaskes,
deretter grundig opptørking, før tynne lag med linoljemaling påføres. Foto: Gamletrehus.no I midten: Her
fremgår det tydelig hvilke fuktskader busker og trær kan påføre ytterveggen. Her må panelet byttes og
konstruksjonen under må sjekkes. Foto: Gamletrehus.no. Til høyre: Store trær som gir skygge og mange
år uten pleie har ført til at mosen har festet seg. Når trærne fjernes og vinduet skrapes og får tørke, er det
fremdeles i god stand og kan vare i mange år til med jevnlig restaurering. Foto: Gamletrehus.no


AVFLAKING
Avflaking innebærer at malingsfilm løsner helt inn til treverket i flak. Dette kan ha flere ulike årsaker:

 • fukteksponering fra lekkasjer,
 • manglende lufting bak utvendig kledning gjennom vegg fra fuktige miljøer som f.eks vaskerom og bad.
 • Andre årsaker kan være at det er malt på fuktig treverk eller at treoverflaten har vært nedbrutt før maling.
 • En vanlig årsak er bruk av moderne maling som har en svak inntregningevne og danner en hard malingsfilm som etter hvert flaker av.
 • For mange lag?


Aflaking av gammel maling
Bildet over: Moderne maling som har trengt dårlig inn (i motsetning til linoljemaling som har en god inntregningsevne), og danner et hardt sjikt som etter en tid flaker av. Hvis fukt trenger inn bak flakene kan dette over tid føre til omfattende råteskader på kledningen (Foto: Gamletrehus.no)


Avflaking og fuktskader på utvendig panel
Bildet over: Så galt kan det gå.. Her er det store avflakingsproblemer som nok vart i altfor lang tid. Resultatet er at kledningen har fått råteskader og må antagelig byttes - Foto: Gamletrehus.no)
 Flaking på gammel veggpanel
Bildet over: Her skyldes avflakingen dels at det er påført for mange lag moderne alkydoljemaling (som har vanskeligheter med å trenge inn i høvlet trevirke) og dels at det er lagt på for tykke malingsstrøk  – trevirket var heldigvis friskt på det meste av denne kledningen og det gikk greit å skrape bort løse flak/maling med rett utstyr.- LES MER OM PROSJEKTET PÅ VÅR BLOGG Foto: Villa Bergfall / Roger Falldalen


FLASSING
Avskalling innebærer at maling løsner fra underliggende strøk og mellom malingssjiktene. Det skyldes ofte dårlig vedheft mellom strøkene, luftforurensing (viktig å rengjøre vegg før maling), samt ulike malingsprodukter med ulike egenskaper benyttet gjennom mange år på kledningen.

Male på skittent virke?

Avflassing gammel maling
Bildet over: ulike malingstyper og ulike spenninger i malingslaget har medført at maling flasser av. Dette kan enkelt skrapes bort. (Foto: Gamletrehus.no)
 


BEGROING
Begroing av alger, lav og mose har sammenheng med fuktige miljøer. En rekke forhold kan utløse begroing f.eks. planter, busker og trær som er for nær panelet samt kort avstand fra bakken til treverket. Trevirket bør ha en avstand fra bakken på ca 30 cm og en avstand fra mur på minimum 8 cm.

Alger fukt og lav på gammel panel
Bildet over: på nedbørutsatte områder på dette empire-vinduet fra ca 1850 har mose fått godt feste. Nederste bord under vindusfagene og vannbordet over vinduet må byttes. Utover dette er omramming rundt vinduer og veggpanelet ikke malt på mange år - til tross for dette er treverket friskt og det er derfor en enkel oppgave å male med linoljemaling. Panel hvor malingen er borte bør soppvaskes, deretter grundig opptørking, før tynne lag med linoljemaling påføres. (Foto: Gamletrehus.no) .
 


BLÆRING

 • Maling med tykke lag linolje eller andre tradisjonelle produkter som fet olje og tran kan medføre en karakteristisk blæring i overflaten.  Fet grunning kan gi blærer ved soleksponering.
 • Lyse farger reduserer faren for blæring fordi disse har lavere overflatetemperatur enn mørke farger.
 • Linoljemaling har ofte lang tørketid, (avhengig av produsent) og eksponering av sterk sol ved påføring av maling kan medføre solblæring, særlig på sørvegg.
 • Fuktig treverk ved påføring av maling kan gi fuktblærer.


Forebygging av blæring ved påføring av linoljemaling

 • Det er viktig å bygge lag fra magert til fett innhold av linolje i malingen. Følg produsentens anvisning
 • Vær spesielt nøye med grunning, som ofte er problemet til blæring ved at dette påføres for tykt eller inneholder for mye olje.
 • Sørg for at treverket er tørt ved påføring av linoljemaling
 • Påfør linoljemaling i tynne lag - man sa man før i tiden at det skulle påføres med "en frimerkes tykkelse".

 

http://www.gamletrehus.no/UserFiles/Image/Linoljemaling_problemer/Linolje_blaering.JPG
Bildet over: Blæring har et lett gjenkjennelig og karakteristisk utseende. Her må årsaken identifiseres, (Foto: Gjøco AS).
 


FALMING / KRITTING
Mange tror at kritting av linoljemaling er et dårlig tegn - dette medfører ikke riktighet. Dette er en naturlig prosess, og at oljen slites, har ingen betydning for treverket. Linoljemaling kritter raskere enn moderne oljemalinger. Kritting har sammenheng med at linoljen trenger inn i trevirket og blottstiller pigmentene i malingen. Kritting oppstår også ved lengre tids soleksponering som medfører at malingen mister noe av elastisiteten og følgelig vil det forekomme først på sydveggen.

Kritting gir en karakteristisk overflate som er estetisk helt riktig på gamle hus. Kritting av linoljemaling kan faktisk være en fordel i den forstand at evt. smuss og alger eroderer fra overflaten, det vil si at de ikke får godt feste. Kritting har også en annen fordel - det gir et tydlig signal på når det er behov for nytt malingsstrøk.
 

http://www.gamletrehus.no/UserFiles/Image/Linoljemaling_problemer/Linoljemaling_fasade_kritting.jpg

Bildet over: Panel, lister og vindusramme malt med linoljemaling. De hvite feltene er karakteristisk kritting.Her har det ingen hast med å male på nytt. Malingen bør være godt nedslitt før det males på nytt slik at det ikke bygges opp for tykke lag. Legg også merke til mattheten i overflaten - glinsende overflater, som dagens malingstyper gir, er ikke riktig på gamle hus. Linoljemaling er svært lett å arbeide med. OBS! Bruk en god pensel - ikke rulle når du skal male med linoljemaling - malingen må jobbes ned i treverket. (Foto: Gamletrehus.no)
 


RÅTE
Råte kommer av råtesopp som angriper fuktig treverk. Råte synliggjøres ved f.eks avflaking av maling hvor treverket under er fuktig, mørkt og fuktig treverk, porøst treverk samt sopp og/eller mosedannelser på panel. Er fuktigheten i treverket for høy, over 20%, er det fare for råtesopp. Typiske områder som blir angrepet er f.eks: panelbord som er for langt ned mot bakken eller blir eksponert for planter og vegetasjon, etasjeskiller og vannbord i tilknytning til dører, vinduer og tak.

http://www.gamletrehus.no/UserFiles/Image/Linoljemaling_problemer/Raate_sopp.JPG
Bildet over: Her har et fuktig miljø over lengre tid bidratt til større råteproblemer. Fuktproblemer blir naturlig nok mindre lenger opp på panelet, som her er stående. Blir panelet eksponert for fukt over lengre tid kan det også medføre skader i konstruksjonen innenfor. (Foto: Gamletrehus.no)
 

Råte kan også oppstå hvis det er manglende lufing bak ytterkledningen og spesielt hvis det er benyttet dampsperre (plast) på innsiden. En annen årsak er bruk av moderne maling, eller dårlig linoljemaling, som danner et tett sjikt på kledningen - hvis dette sprekker kommer fukt på baksiden av malingslaget og over tid kan dette medføre betydelige råteskader.
 


KRAKELERING
Krakelering (oppsprekking) kan oppstå hvis det påføres for tykke malingslag eller at malingsfilmen er blitt for sprø. Ved mange lag linoljemaling gir dette et karakteristisk "krokodilleskinn" med små rektangler og kvadrater. Krakelering kan også typisk oppstå hvis det har gått for lang tid før nytt malingsstrøk påføres, typisk ved bruk av linoljemaling er at dette skjer etter at overflaten har krittet i lang tid.

Krakelering og oppsprekking linoljemalt kledning
Bildet over: Her er panelet sterkt krakelert og malingen bør skrapes bort - en enkel sak å skrape bort løse partikler med en god tohånds håndskrape. Unngå engangsskraper, benytt en skrape hvor bladene kan byttes ut eller slipes (Foto: Gamletrehus.no).     


http://www.gamletrehus.no/UserFiles/Image/Linoljemaling_problemer/Linolje_krakelering._2.JPG
Bildet over: lettere krakelering i "krokodilleskinnmønster" .  Partier med lite krakelering kan behandles med kokt linolje mens oppsprekte partier (til venstre på bildet over) bør skrapes bort - et prøvefelt bør alltid males  og undersøkes etter noen dager før det males videre. (Foto: Gjøco AS).


 
- klikk på bildet over for å lese mer(svensk tekst)
 


SVERTESOPP
Luftforurening fra biler, fyring, svevestøv etc. skitner til ytre overflater og må vaskes bort før linoljemaling. Dette er viktig fordi skitt og støv kan medføre at nytt malingslag hefter dårlig. Svertesopp er ufarlig men må vaskes bort før ny maling påføres.

Linoljemaling problemer Svertesopp JPG
Bildet over: Svertesopp på moderne panel - uhøvlet panel gir bedre feste for svertesopp (Foto: Gjøco AS)
 


KVAE (HARPIKS)

På nyere hus med synlig heltømmer kan kvae være et problem. På eldre tømmerhus har ofte kvaen størknet (harpikslommene har tømt seg ) og følgelig er det ofte få eller ingen foekomster av kvae. Dette gjelder også på gammelt panel hvor kvae forekommer i mindre grad enn på heltømmer. Kvae forekommer i treverk av gran og furu.

Linoljemaling problemer kvae
Bildet over: kvae er lett synlig - bildet er tatt på en moderne uhøvlet panel og det er tydlige kvaeforkomster, dette er skjemmende men forekommer sjeldent på gammel høvlet panel. (Foto:Gjøco AS)


Kvae og harpiks på gammelt panel
Bildet over: eldre høvlet kledning - kvae forkeommer sjelden på gammelt panel da kvistene har tørket ut  (Foto: Gamletrehus.no)
 


SKJULTE SKADER GRUNNET BRUK AV FEIL MALINGSTYPE

Akrymaling gotiske spissbuer Villa Bergfall
Bildet over: Akrylmaling er helt tett som gummi og kanskje gammelt høvlet trevirke sin verste fiende. Malingstypen gjenkjennes lett ved at flak ikke lar seg brekke men kan bøyes. Bildet er fra omramming med gotiske spissbuer rundt vindusomramminger på Villa Bergfall – Foto: Gamletrehus.no

Akrylmaling på høvelt kledning skader
Bildet over:  Så galt kan det gå!  De opprinnelige vindskiene ble malt for noen år siden med akrylmaling, nå har denne sprukket opp og innesperret fukt bak malingslaget har gitt omfattende råteskader. Dette blir ofte ikke synlig før det er for sent! Alle vindskier måtte byttes –  Foto: Gamletrehus.no


Les mer i vår blogg om vårt arbeide med skraping og malingsfjerning av akrylmaling og andre moderne malingstyper på fasaden til Villa Bergfall.
 Avflaking moderne og gammel maling
Bildet over: Denne veggen er malt med en dårlig linoljemaling - dvs linoljemaling med en høy andel av løsemidler og uten bruk av naturpigmenter. Avflaking, som på bildet, kan også skyldes at det males med linoljemaling utenpå et tykt og hardt lag med moderne alkydoljemaling, akrylmaling (plastmaling) e.l - linoljemalingen trenger ikke gjennom underlaget og følgelig får ikke trekt inn i panelet. NB! Ekte linoljemaling skal påføres tynt og trekke inn i underlaget, da får man en optimal beskyttelse  av panelet. (Foto: Gamletrehus.no)

Interessen for malingstypen er økende som følge av fremtidige direktiver fra EU om reduksjon av løsemidler i maling. Som en tommelifingerregel kan linoljemaling påføres i måneder uten 'r' (mai-august) naturlig nok med klimatiske unntak, avhengig av hvor i landet du utfører arbeidet. Det er viktig at malingen påføres i tynne strøk. Følg produsentens anvisninger ved påføring av maling. Avhengig av produsent kan linoljemaling kjøpes som rene naturprodukter eller med tilsetningsstoffer som f.eks soppdreper og forsterket med alkydolje. Imidlertid er det viktig å påpeke at tilsettingsmidler som white-sprit og terpentiner i  linoljemaling forringer malingens kvalitet og kan medføre at malingen brytes ned raskere og mindre klar farge enn i ren linoljemaling.

Linoljemalt høvlet panel

Bildet over: viser ulike stadier i påbegynt maling på kledningen på Villa Bergfall. Opprinnelig panel fra 1898, kopimalt panel (utskiftet ødelagt panel), flekkgrunning og helgrunning – løs maling er skrapet bort og partier med for mange malingslag er fjernet ved hjelp av Speedhetaer malingsfjerner  - Foto: Gamletrehus.no


ANBEFALTE PRODUKTER I NETTBUTIKKEN:


RELATERTE ARTIKLER: