GAMLE TAPETER
 

Tømmervegg Fredrikstad   Restav gamle tapeter
Bildet over:  på tømmerveggen i et bolighus fra Fredrikshald (Halden) ca 1830 dukket ett lite stykke med papirtapet-rester opp. Her er nyere panel fjernet, og opprinnelig tømmervegg avdekket. Den opprinnelige veggen var malt med en gammelrosa farge - en vanlig farge da huset ble bygget rundt 1830. Senere ble fugene i tømmeret glattet over med leire/kalkløsning . Deretter ble det påført papp og tapet. Tapetrestene du ser på bildet ble fotografert - og kan være mulig å rekonstruere. / Bildet over til høyre: ved å ta bilder med digitalkamera og forstørre dette ved hjelp av et vanlig fotoprogram på datamaskinen kan det fremkomme gode bilder som et godt utgangspunkt for videre analyse.. På dette stykket på ca 0,5m2 er det rester fra 5 tapettyper. Disse ble funnet bak veggpanelet som igjen var tildekket med plater og ulike tapettyper fra 1900 tallet (Foto/Illustrasjon: Gamletrehus.no).
 

Det er ikke uvanlig at hus med gammel opprinnelse, som i dette eksempelet, hvor de tidligste fragmenter er fra ca. 1830, kan inneha rester av 10 - 20 tapettyper.


Rekonstruksjon av tapeter

Det er mulig å rekonstruere tapeter under forutsetning av at ett mønster er helt. Det er derfor viktig, selv om det kun er bruddstykker av en tapetstil på en vegg, å bevare disse. Tapetfragmentene kan i mange tilfeller settes sammen for å danne det opprinnelige mønster. Finnes det tydelig gjentagende mønster kalles dette "rapport" og rekonstruksjon av tapetet er følgelig mulig.

Gamle_tapeter_restaurering    gammel_tapet_fragment_1
Bildet over: Disse tapetrestene ble funnet i et hus oppført på 1880 tallet i Osle bak veggpanel  og nyere platekledning. Her er det fullt mulig å rekonstruere tapetet etter opprinnelig mønster, hvilket kan gi ett flott rom med historisk atmosfære og høy grad av av opprinnelighet  (Foto: Gamletrehus.no).

Rekonstruksjon empiretapet med tapetbord
Bildet over: Rekonstruksjon og orginalt empiretapet (1.halvdel 1800 -tallet) med tapetbord - legg merke til hvor mye opprinnelig tapetfragment har bleket gjeoom årtider (Foto: Christiania Tapetverksted)

Hvis man ikke ønsker å rekonstruere tapetet, bør dette bevares for ettertiden med bakgrunn i de kulturhistoriske verdier gamle tapeter utgjør. Ikke fjern de gamle tapetrestene, men dokumentere dem med fotografier. Deretter kan veggen eventuelt fores skånsomt ut eller det kan etableres en sekundærvegg. Veggen kan da kles igjen med en valgt løsning for veggkledning. På denne måten er tapetfunnene billedliggjort og tapeten bevart for ettertiden.