Sveitserhus gjør det selv Villa Grønvold
Bildet over: Oversiktsbilde - hovedbygning, låven stabburet - Foto: Villa Grønvold


Bildet over: Nordøst fasaden - Foto: Villa Grønvold


Bildet over: Nordvestfasaden - Foto: Villa Grønvold

Klassisisme_gamle_hus
Bildet over: Elly Marie og Peder kjøpte huset i november 2021 - her på på vei opp mot sørvest fasaden - Foto: Villa Grønvold

Villa Grønvold_Gamletrehus.no_artikkel
Bildet over: Villa Grønvold julen 2021 - Foto Villa Grønvold

DETALJER EKSTERIØR

VINDUER

Vinduene i bygningen er orginale fra byggeåret og trevirket er fortsatt i svært god kvalitet.
Gamle_vinduer_jugend_krysspost
Bildet over: Yttervinduene er i svært god kvalitet men har behov for en gjennomgang med tanke på stedvis rekitting med linoljekitt  og remontering av enkelte hjørnejern der disse har løsnet  - Foto Villa Grønvold


Gamle_vinduer_varevinduer_innevinduer


Veranda_gamle_vinduer_farget_glass_stjerneglass

Gamle_jernvinduer_sprosser_sveitserstil_linoljekitt


Sveitserveranda_bislag_detaljer

Sveitser_klassisistisk_inngangsparti_kjelller_kjellernedgang_bislag

OVNER:
OPPRINNELIG 11 OVNER

Jernovner_jugendugendstil_Drammens_Jernstøberi_No53

Jernovn_jugend_barokk_Jøtul