Prosjekter sjøbruk

22 / 04 / 2010

Skrevet av: Rever og Drage Arkitekter / Gamletrehus.no

 

En rekke steder langs kysten vår ligger det sterkt medtatte sjøbruk som et resultat av manglende vedlikehold.

Heldigvis finnes det private og næringsdrivende som ser de historiske verdiene i bygningsmassen og istandsetter disse etter antikvariske prinsipper. Det endelige bruksformålet kan til eksempel være feriebolig eller næringsvirksomhet som ferieleiligheter eller kurs/konferanse bygg.

Her vises noen eksempler under prosjektledelse av "Rever og Drage Arkitekter".
 


MELDALSBRYGGA, KRISTIANSUND
Meldalsbrygga Kristiandsand sjø restaurering

Meldalsbrygga Kristiandsand sjø restaurering
Bildene over:  Før og etter restaurering (Foto: Rever og Drage Arkitekter)

Dette prosjektet er et eksempel på hvordan man kan restaurere et bygg og samtidig oppdatere dette til komersiell virksomhet med krav om god komfort. Resultatet er en rekke kreative løsninger som på en god måte oppfyller den historiske tilnærmingen og moderne krav.

Meldalsbrygga er en tidligere klippfiskbrygge ønsket tatt i bruk til turistleiligheter, båtverksted og utstyrsdepot. Bygget ligger åpent ut mot Norskehavet og er ekstremt værutsatt. Vestvegg hang på kledningen og manglet kontinuitet i den originale stavlinekonstruksjonen etter hard medfart i orkan i 1992. Brygga restaureres til original stand utvendig etter tydelige føringer fra Fylkeskonservator. Tidligere lufteventiler for tørking av fisk gjeninnføres og brukes som lyskilder i boenhetene.

Eksisterende panel som er dugelig gjenbrukes. Nytt panel sages opp etter originale dimensjoner og materialkrav. 5 meter margbord på vestvegg gir god værbestandighet og tar samtidig strekk-krefter (vindsug på tak) fra syll til røst.

meldalsbrygga bokser

Arkitekttegning

meldalsbrygga konstruksjon
Bildene over: Meldalsbrygga, innvendig konsept og konstruksjon. Prosjektet oppfyller historiske og moderne krav til (Illustrasjoner: Rever og Drage Arkitekter)

Boenheter bygges som isolerte bokser fritt fra ytre kledning. Yttervegg fungerer som "vind- og regnjakke". Det gis rom for flere halvklimatiserte soner for båtreprasjoner og preparering av fisk og fiskeutstyr. Hver av de fire leilighetene får sitt unike preg samtidig som ytre sammenheng og symmetri er bevart.

Et godt eksempel på restaurering og bevaring av et  bygg med historisk atmosfære, flerbruksmuligheter, moderne bokomfort og vakker beliggenhet!
 


SILDERØYKERI PÅ STRØMSHOLMEN, ATLANTERHAVSVEGEN, EIDE KOMMUNE.

stromsholm vest

På oppdrag fra Riksantikvarens pilotprosjekt Verdiskapingsprogrammet Bud-Kristiansund skulle det settes opp et tradisjonelt silderøykeri med utgangspunkt i et opplagret naust. Naustet hadde diverse råteskader. Spesielt gjalt dette avstivende rotknær, sannsynligvis fra 1700-tallet.

Den originale konstruksjonen skulle forlenges med ett rom og alle stavene måtte forlenges i tillegg til råteutbedringen grunnet røykeriets toetasjes bruk. Bygget skulle også huse en 9 meter geitbåt (en tradisjonell åpen ro- og seilbåt fra Nord-Møre og Romsdal).

Silderøykeri på Strømsholmen - detaljer

Strømsholm sponvegg
Bildet over: Furuspon på vegg mot sørvest og nordvest samt liggende supanel som er vanlig langs kysten. Dette sikrer god vannavrenning og muliggjør enkelt bytte av dårlige bord. (Foto: Rever og Drage Arkitekter)

stromsholm lexan i spon
Bildet over: Lysinnslipp i spon, her er lexan (slagkraftig og værbestandig polykarbonat - plate) satt inn som del av sponvegg.(Foto: Rever og Drage Arkitekter)

stromsholm rying rotkne
Bildet over: Rying (dimensjonert med øks) av nye rotknær, kraftige dimensjoner, 10x10” (Foto: Rever og Drage Arkitekter)

stromsholmen rot-tå
Bildet over: Rot-tå tar sugekrefter fra raft til syll (Foto: Rever og Drage Arkitekter)

stromsholm rotknær
Bildet over: "Amputasjon" av råteskader og skjøt av eldre rotknær. Her benyttes 4 stk 2x4” (Foto: Rever og Drage Arkitekter)


ORNAMENTIKK
Bygget ble ornamentert på inngangsfasaden mot øst. Dette har både med tradisjon for kulturfasade på levegg å gjøre, samt  synliggjøring mot vei hvor bygget har kort eksponeringstid for bilister fra nord.
Stromsholm ornamentikk
Bildet over: Ornamentering under arbeide. Ornamentene freses inn i liggende kledning (Foto: Rever og Drage Arkitekter)

Stromsholm ornament
Bildet over: Malingen har tradisjonelle bindemidler av linolje, blod og ruglim. Også på taket er det ivaretatt tradisjonell beskyttelse ved bruk av tran.(Foto: Rever og Drage Arkitekter)

stromsholm ornament detalj
Bildet over: Detalj ornamenter (Foto: Rever og Drage Arkitekter)
 


BRYGGE- OG NAUSTANLEGG, GRESSET, AURE KOMMUNE

Brygge naust restaurering
Bildet over: Anlegget er datert til sent 1600-tall og trenger utbedringer i bolverk (pælene/stolper) samt kledningsskift.  Kai i forkant er fra tidlig 1900-tall (Foto: Rever og Drage Arkitekter)

Brygge restaurering
Bildet over: Etter restaurering, bevart for fremtidige generasjoner! Hovedkonstruksjon var  i forbløffende god stand tross byggets utsatte posisjon (Foto: Rever og Drage Arkitekter) 


RELATERTE EMNER HOS GAMLETREHUS.NO
 

 

Rever og Drage arkitektur