DEKORASJONS- MALING

Dekorasjonsmaling er en fellesbetegnelse på imitasjonsteknikker som etterligner marmor eller ulike tresorter, sjablonmaling og frihåndsmaling. Det ble benyttet både på vegg, i tak og på gulv. Dekorasjonsmaling kunne brukes i alle rom i staselige hjem, eller i enkeltvise påkostede rom hos andre. I enklere kår kunne det forekomme små innslag av dekorasjonsmaling på noen møbler eller detaljer. Det er også funnet dekor utvendig på trehus, men dette er sjeldent.

Dekorasjonsmaling Villa Bergfall

Parti fra Villa Bergfall finstue dekorasjonsmalt
Bildene over: Frihåndmaleri i buene, strekdekor og sjablongdekor malt med linoljemaling  /  Bildet nederst: listverket har en fargemessig samhørighet med dekorasjonsmalingen i himlingen - begge foto fra Villa Bergfall - Hamar, se flere bilder på vår blogg - klikk her. Foto Gamletrehus.no


MARMORERING (fra middelalderen-)

Marmorering imiterer en steinsort og ble brukt på  vegger, brystninger, dørspeil og brannmurer. Kjent tilbake til middelalderen bl.a. på altertavler. Glanstid i 1860 - 1870 årene, før dette forekom marmorering stedvis i interiør og også eksteriørsammenheng. Teknikken er i utgangspunktet det samme som for ådring (se under) hvor blandingen (pigmenter og lasur) gjenskaper et marmorutseende.

Marmorering gamle hus
Bildene over: ulike eksempler på marmorering - mønster. (Foto: Gamletrehus.no)


SJABLON OG STREKDEKOR (fra 1500 tallet -)

En serie like mønster, gjerne forbundet med streker (tak, vegg og gulv)-vanlig fra tidlig 1800 tallet men eksempler i Norge tilbake til 1500 tallet. Mye benyttet  før og etter sekelskiftet 1900.
 

Strekdekor ådringsmalt eikeimitasjon
Bildet over: strekdekor på en ådringsmalt dør i eikeimitasjon. (Foto: Gamletrehus.no)


ÅDRING (fra 1600 tallet -)

Ådring er imitasjon av ulike tresorter. De tidligste eksempler finnes innvendig i kirker fra 1600 tallet. Svært populært i andre halvdel av 1800-tallet, også tatt i bruk utvendig på dører samt  lister/skodder rundt vinduer. Metoden ble benyttet frem til funksjonalismen kom rundt 1920. Metoden var rimelig og gjorde det mulig for menigmann å følge motesvingningene og imitere dyrere treslag som eik, mahogni, nøttetre og flammebjørk. Eik var den vanligste tresort å imitere, dette fordi eik var et sjeldent og kostbart materiale, noe som skyldes at de fleste av våre eikeskoger ble hugget ned under seilskutetiden.

Ådring eik, mahogny, bjørk og furu
Bildene over: Ulike eksempler på ådring, dette kunne gi svært virkelighetsnære imitasjoner (Foto: Gamletrehus.no).


Rosemaling - (fra tidlig på 1700-tallet -)

frihåndsdekor- utviklet tidlig 1700 tallet med glansperiode  i årene 1750 - 1850. Nær sagt alt interiør kunne bli rosemalt (eksempelvis: skap, vegger, kister, stoler, takbjelker og dører).


Lasering - (fra slutten av 1700- tallet-)

treverket synlig gjennom tynt malingsstrøk (f. eks på veggpaneler). Antagelig ble lasering bevisst benyttet for å oppnå effekten først mot slutten av 1700 tallet. Først blant overklassen deretter tok vanlige folk i bruk teknikken med glansperiode i sen-empire og sveitserepoken ca 1850 - 1920
 

Patinering - (fra begynnelsen av 1900-tallet-)

en teknikk som ikke har gamle historiske røtter - mest brukt i første halvdel av 1900 tallet med formål å skape et gammelt, slitt utseende på overflatene.

STENKMALING