EMPIRE STIL NORGE

KORT OM EMPIRE 1810 - 1870
(Empire ca. 1810 - 1935 / Sen empire 1835 - 1870).


Empirestilen derimot var enkel i uttrykket og preget av nøkternhet i detaljer og utsmykking: Stilimpilsene kom i stor grad fr aeuropeisl murarkitektur  og hadde i stor grad steinarkitektur som forbilde.

TYPISKE KJENNETEGN EMPIRE

 • Lite takutstikk
 • Rektangulær grunnform
 • Som regel symmetrisk hovedfasade
 • Halvannen etasjes laftet hus, gjerne med ark på langveggen og toetasjers hus var vanlig
 • Vinduer med 3 glass pr fag. Halvmånevinduer f.eks over inngangsdører og i arker
 • Vinduer tett opp under gesimsen
 • Enkle etasjeskillere
 • Gavlmotiv i dør- og vindusoverstykke
 • Saltak var mest utbredt men halvvalmet tak forekom ofte og helvalmet ofte på større bygninger og bygårder.
 • Taktekking av rød enkeltkorm teglstein var vanlig
 • Halvmåneformet vindu i ark
 • laftede hjører paneles inn med endel hjørner fikk hjørnekasser fra sokkel til gesimsGullskogen Drammen empire klassisisme


m


Bildet over: Etter bybrannen i Halden i 1826 ble flertallet av nybygg oppført i empirestil. Det domineres av to etasjes bygninger med salttak. Bygningene kun ofte ha liggende bord som markante etasjeskillere, med enkle utforminger. Mye av de unike bygningsmiljøene i Halden er bevart.
drammernEmpire murimitasjon hovedbygning i Hamar
Empire Hamar mur imitasjon på panel