Ta enkle fargeprøver

20 / 11 / 2016

Skrevet av: Roger Falldalen og Marit Odden (Oppdatert januar 2018)

 

fargeprøver_gamle_bygningsdeler

Hvorfor ta fargeprøver? Tidligere fargevalg er viktig å identifisere i arbeidet med å istandsette en gammel bygning. Fouten å avdekke fargehistorien er det ikke uvanlig at det dukker opp både sjablon- og strekdekor samt ådringsmaling. For å kunne identifisere de opprinnelige fargene på dører, vinduer, panel e.l  bør det derfor tas en fargeprøver.

3 METODER
 

Skraping. Ved å skrape bort malingslag avdekkes som oftest ikke all historiske fargelag - flere lag maling kan befinne seg i malingsflakene. Metoden er generelt ikke å anbefale men kan fungere hvis det er brukt moderne vannbasert maling. Denne malingstypen trekker ikke inn i høvlet underlag men legger seg utenpå og er av den grunn ofte lett å skrape bort for å avdekke laget under. Hvis det er få malingslag, kan skalpell benyttes for å avdekke malingslag. Det risses da et rektangel og det skrapes forsiktig, dette krever øvelse..

Skraping skapell frageprøver
Bildet over: et godt eksempel på hvordan moderne maling, som pga den store molekylstørrelsen, ikke trenger inn i underlaget. Døren er opprinnelig malt med linoljemaling som har den gode egenskapen at den trekker inn i underlaget. På denne døren blir det benyttet både skalpell og skrape for å fjerne laget - strekdekor og spennende farger fra sekelskiftet 1900 ble avdekket. Fra Villa Bergfall i Hamar - (Foto: Gamletrehus.no)

 

Enkel fargeprøve. Denne metoden kan utføres av alle og avdekker i langt større grad historiske hovedfarger som er benyttet enn skraping. Metoden gir ikke 100% svar på tidligere fagervalg da det kan forekomme små nyanser innen en bestemt farge - det skal et trenet øye til for å avdekke nyanseforskjeller.
 

Avansert fargeprøve. En metode som utføres av profesjonelle, i tillegg til å etablere en fargetrapp studeres ofte fragmenter i mikroskop for å avdekke nyanseforskjeller.


Du trenger: God maskeringstape, smal pensel og malingsfjerner
 FREMGANGSMÅTE ENKEL FARGEPRØVE


Først maskeres det rundt ett felt på ca 15 * 5 cm (eksemplet under viser en stor fargeprøve). Deretter pensles på ett dekkende lag med malingsfjerner på hele feltet. Når dette har virket en stund (se bruksanvisning på malingsfjerner) skrapes første lag maling forsiktig bort.
maskeringstapet malingsfjerner
Et felt markeres med maskeringstape, malingsfjerner påføres..

maskeringstapet malingsfjerner
Her er første lag skrapet bort..

En del av første fargen påsettes en bit maskeringstape før neste påføring med malingsfjerner foretas. Slik fortsetter arbeidet med å identifisere farger til ubehandlet treverk blir synlig.


Fargetrappen nummereres
Fargetrappen nummereres til slutt..
 

På dette dørfeltet på denne døren fra ca 1890 ble det avdekket 2 farger under siste fargelag, det kan allikevel forekomme små nyanser innen hovedfargene.

Det bør tas fargeprøver flere steder på samme bygningsdel (f.eks dør) eller større overflater( f.eks vegger, himlinger og malte gulv)  - det kan ha blitt benyttet flere farger på bygningsdeler og f.eks sjablon- og strekdekorer på flate partier. Sistnevnte gjerne relatert til hjørnepartier.

Fargetrapp med mange farger, eksempel vertikal fargetrapp:
- masker et område på 3 x 16 cm
- hvert fargelag utgjør 3 x 2 cm
- gir plass til 8 fargesjikt

 


GENERELT OM FARGEPRØVER

Metoden som er skissert ovenfor egner seg godt for ikke fagfolk - er det antydninger/mistanke om dekormaling e.l bør du konferere med antikvariske myndigheter.

lag fargeprøve og fargetrapp
Bildet over: Profesjonelt utført fargetrapp som bl.a avdekker små fargenyanser på denne verandasøylen - fra Aamodtgården Kongsvinger. Fargetrappen er utført av firma Vel Bevart i Oslo. (Foto: Gamletrehus.no)

Vær oppmerksom på at grunning ikke var hovedfarge og sparkellag kan forekomme. Linoljemaling ble påført tynt, moderne maling er som regel påført i tykkere lag.

Regence takdekor rokokko 1720 - 1750 Røed Gård Jeløy Regence takdekor rokokko 1720 - 1750 Røed Gård Jeløy
Bildene over: Dette taket var bl.a trukket med maskinpapir og strie i sprukket og dårlig forfatning. Det var mistanke om dekor på opprinnelig tak. En konservator så nærmere på dette og avdekket sjeldne takdekorer fra stilperioden regence - en kort stilperiode som markerte overgangen fra barokk til rokokko i Norge fra ca 1720 - 1750. Fra Røed Gård på Jeløy (Foto: Gamletrehus.no).
 


LITT OM FARGEVALG

Ved valg av interiør og eksteriørfarger på gamle trehus behøver nødvendigvis ikke den første fargen velges. Et gammelt hus har mange lag med historie, og det er mange mulige fargevalg man kan gjøre. Så lenge du ikke bor i et hus med fredet interiør/eller eksteriør, er det du som bestemmer fargene - men vi anbefaler å ikke fjerne alle spor etter det som har vært. Kanskje en senere generasjon ønsker å tilbakeføre huset og gjøre andre valg enn det du har gjort.

Funnene man gjør ved fargeundersøkelser kan være en inspirasjon. Det kan dukke opp fargekombinasjoner man aldri ville funnet på selv og spor etter dekorasjonsmaling.

Det er også verdt å ha i mente at tradisjonelle malingstyper som linoljemaling eller limfarge gir et helt annet  uttrykk enn moderne malingsprodukter. Det er derfor å anbefale å bruke samme malingstype som opprinnelig for å gjenskape det historiske uttrykket.
 
RELATERTE EMNER HOS GAMLETREHUS.NO
 

 


Wibo ekte linoljemaling