Skraping og malingsfjerning

02 / 07 / 2007

Skrevet av: Roger Falldalen

 


Skraping og malingsfjerning gamle hus

Ulike løsninger for å fjerne gammel maling:
 

 • Kjemikalivask/malingsfjerner kan gi gode resultater men er en kostbar løsning. Ønsker du på benytte denne metoden bør du konferere med en malermester fordi kjemikalieinnholdet i behandlingen kan påvirke malingens vedheft. Kjemikaliene kan også være helseskadelige og medføre misfarging ved bruk på tre. Malingsfjerner kan benyttes på beslag/mindre bygningsdeler.
   
 • Sandblåsning er generelt ikke å anbefale på gamle hus fordi denne metoden kan medføre oppflisning og skader på panelet. Skal man benytte denne metoden bør det benyttes firma som har erfaring og kunnskaper for å håndtere malingsfjerning på trevirke. OBS! Det er å anbefale at ikke all maling fjernes med denen metoden: Det er tilstrekkelig med fjerning av maling slik at nye lag maling trekker inn i underlaget (dvs. ikke legger seg utenpå en tett malingsoverflate).

  Clean and coat malingsfjerning
  Bildene over: Her fjernes maling på treoverfalte og skitt på teglsten med en blanding av vann og finknust glass. En rask og miljøvennlig metode som kan fungere svært bra men betinger kunnskaper og erfaring, spesielt med malingfjerning på treoverflater, fra utøvende firma. - Foto: Clean & Coat AS
   
 • Elektrisk varmepistol  arbeider under høy temperatur (300 - 1000º ) er brannfarlig og kan medføre sviskader. Benyttes denne metoden må det utvises stor forsiktighet da varmen også kan medføre at fibrer og harpiks i trevirket trekker seg sammen og malingen får ikke feste.
   
 • Pussing av panel - f.eks med plansliper - er tidkrevende og kan benyttes på mindre flater. Eksentersliper og båndsliper kan være brutal mot treverket og skape hakk og sår. Dessuten er det vanskelig å få helt jevnt slik at overflaten på kledningen blir  ujevn. Pussing med fint sandpapir på pussekloss gir best kontroll.
   
 • Høytrykkspyling av panel er direkte ødeleggende og er ingen god løsning for å fjerne avflaking eller avskalling av maling fra panel. Høytrykkspyling kan dessuten påføre fuktskader i veggkonstruksjoner ved at vann trenger inn bak panelet. Imidlertid kan kjemikaliebeholderen på høytrykkspyleren benyttes til soppvaskemiddel. Dette blandes iht bruksanvisningen og dusjes på overflaten. Deretter kan overflaten vaskes med hageslange el. høytrykksspyler uten trykk.

 


Her er to metoder som anbefales:

IR - lampe
IR - lampe er et apparat som har en arbeidsttemperatur mellom 100 - 200 grader og en overflatetemperatur på ca 90 grader. Dette medfører minimal brannrisiko, gir ikke skadelige avgasser, dreper sopp (de fleste typer dør ved 80 grader) og tørker trevirket. Dett gir en optimal overflate for maling. Ir - lampe blir også ofte benyttet til å mykne linoljekitt og fjerne maling på gamle vinduer.

Ir-lampe av typen "Speedheater" kan, i tillegg til kittfjerning, fjerne maling og lakk  på overflater av tre, metall  og mur. Varmestrålningen gjør at malingen med letthet kan skrapes bort. IR-lampen fjerner effektivt fukt ned mot 6% (det anbefales helst under 15% fuktinnhold i treverk før maling).

 SE BRUKSOMRÅDER SPEEDHEATER

Speedheater kittlampe malingsjerning

Speedheater IR-lampe   
Bildene over: Her benyttes IR-Lampe type "Speedheater". Denne kan mykne opptil 20 lag maling på 20 sekunder (ca 1m2 pr. 3 min). Metoden baseres på infrarøde stråler, kan monteres på stativ elle benyttes med frihånd.

Malingsfjerning og bruk av Speedheater Cobra
Bildet over: På denne hjørnekassen sees tydelig oppsprekking og avflaking av alkydoljemaling type «Drygolin» som ble brukt for noen år siden. Det har bygd seg opp for tykke lag og moderne alkydoljemaling som har problemer med trenge inn i høvlet overflate. det ble derfor valgt å fjerne malingen da overmaling bare vil forsterke et problemet – det ble benyttet «Speedheater Cobra» - utmerket til denne oppgaven – Foto: Gamletrehus.no

Manuell skraping

Manuell skraping er en rimelig og enkel metode for å fjerne maling. Metoden benyttes også ofte av fagfolk. Metoden er enklere enn mange tror - det går betydelig lettere med riktig verktøy. Skal du skrape fasaden på et gammelt hus må du benytte en god tohånds skrape (gir best kraft i skrapingen) med blad som kan slipes og/eller med utskiftsbare blad (engangsskraper er ikke egnet)

For best resultat bør du bruke en skrape med tilpasset skjær til underlaget f.eks profilskrape til buede profiler, skrape med rette skjær til jevne overflater og en profilskrape til mindre detaljer.  Du kan også skrape profiler ved å file til en bue e.l i en av kantene på skrapen tilpasset profilen som skal slipes. Det må da benyttes en skrape som kan slipes til riktige skjær på bladet.

Sett med malingsskraper Speedheater
Bildene over: Skrapene bør ha ulike skjær til ulike profiler og faser - her 3 typer Speedheater skraper - Foto: Gamletrehus.no

Speedheater skraper Fjellpanelskrape
Bildet over:: Fjellpanelskrape – har ulike skjær og benyttes på flate partier og i «V» faser på f.eks panel samt rette kanter (90 grader og 45 grader) – Foto: Gamletrehus.no

Skraping større profiler profilskrape
Bildet over: Profilskrape – har ulike skjær og benyttes til  de fleste større profiler – Foto: Gamletrehus.no

 Speedheater bumerangskrape til små profiler
Bildet over: Bumerangskrape – benyttes til mindre profiler samt vindusrestaurering og møbelrestaurering – Foto: Gamletrehus.no


Det går betydelig lettere med skarpt blad enn sløvt blad, sørg derfor å ha en skrape med utskiftbare blader og/eller muligheter til å slipe bladet. Skraping skal foregå i panelets vedretning for å unngå oppflisning.
Husk at du ikke trenger å skrape mer enn løs maling. Ujevnheter i overflaten er riktig på gamle hus og gir et historisk flott uttrykk - dette kalles ofte for  "veteranvegg".


Malingsfjerning skraping avflaking
Bildet over: på sørsiden på Villa Bergfall i Hamar har moderne alkydoljemaling stedvis avflaket i stort omfang, en kjent problemstilling på gammel høvlet panel – trevirket er heldigvis friskt på det meste av  kledningen og det går greit å skrape bort løse flak/maling med rett utstyr - Foto: Roger Falldalen


skraping og amlingsfjerning veteranvegg
Bildet over: Her er løs maling skrapet bort og bildet over viser ulike stadier i påbegynt maling på kledningen på Villa Bergfall i Hamar. Opprinnelig panel fra 1898, kopimalt panel (vi utskiftet kun ødelagt panel), flekkgrunning og helgrunning med linoljemaling – Foto: Gamletrehus.no

Les mer om skraping og malingsfjerning på utvendig kledning på Villa Bergfall i Hamar på vår blogg

Gammelt panel veteranvegg Haleden
Bildet over: Dette panelet fra 1838 er et godt eksempel på en "veteranvegg". Imidlertid er det her  behov for meget forsiktig skraping da hårdhent skraping kan dra med flis, kun løse malingsflak fjernes. (Foto: Gamletrehus.no)


Skrape gammelt panel
Bildet over: Her er det mye avflassing som kan skyldes ulike spenninger i malingslagene, kledningen er i høy kvalitet og det har opprinnelig blitt benyttet linoljemaling. Her behøves kun å skrape med bruk av en god tohåndsskrape med slipbare skjær, kun løs maling skrapes bort. Fasaden kan bli som ny etter en skikkelig dugnad med skraping og maling med linoljemaling - fra Romedal. (Foto: Gamletrehus.no)
 


En metode for å avdekke om gammel maling bør tas bort er rissprøve:

Skrapeprov ikon
 - klikk på bildet over for å lese mer (svensk tekst)
 


 

Gammelt bygg empiregården 1826  Skraping og malingsfjerning empiregård
Bildet over: Utvendig på denne empiregården oppført i 1826 hadde malingen endel avflassing, noe avflaking (fuktskader er som regel årsaken) og nedslitt overflate. En nedslitt malingsoverfllate er en fordel når huset skal males med linoljemaling (malingen vil trekke godt inn i trevirket) (Foto: Gamletrehus.no) /  Bildet over til høyre: Her er skraping av fasaden i full gang... Vi hadde en skikkelig dugnadsjobb med denne fasaden! Sinkrenner ble renset for maling med Ir - lampe av typen Speedheater også forsiktig skrapet og pusset for løs maling. (Foto: Gamletrehus.no)


Skraping_gamle_fasader_hus_12
Bildet over:  Fasaden ble malt med linoljemaling. Fasaden har etter linoljemaling en glans i overflaten (eks; Wibo linoljemaling har en 40 glans ved påføring) men vil etter en tid  mattes noe ned som kjennetegner linoljemalte bygninger. Det ble tatt fargeprøve og benyttet en historisk farge som samsvarte med den første fargen på panelet. (Foto: Gamletrehus.no)

 

 


RELATERTE EMNER HOS GAMLETREHUS.NO
 


SE VÅRE FARGEKART

Utstyr til malingsfjerning fås kjøpt i nettbutikken